Aangepast spreekuur ivm Corona, juli 2020

Het normale spreekuur komt steeds verder in beeld.

Daar ik me verantwoordelijk voel voor de gezondheid van iedereen die mij bezoekt, doe ik er zoveel mogelijk aan om de lokaties “virus-vrij” te houden. Ik vraag om deze reden aan u of u zich aan onderstaande richtlijnen wil houden. Dit is niet alleen van belang voor uzelf maar ook ter bescherming van anderen.

Om te beginnen wil ik u verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden. Als u een van de onderstaande vragen met “ja” kunt beantwoorden dan verzoek ik u om de afspraak uit te stellen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: 
  koorts (meer dan 38 graden), droge hoest, vermoeidheid, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking (oog), hoofdpijn, pijn in het lichaam (algehele malaise), aangetast reuk- of smaakvermogen, huiduitslag vingers of tenen, benauwdheid/kortademig, verkoudheid, niezen.
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Zijn alle vragen beantwoord met “nee” dan kunt u contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak.

Wat is aangepast in de praktijken:

 • Zorg dat u op zijn vroegst 5 minuten voor aanvang aanwezig bent
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst (staat gereed bij de ingang)
 • Kom met voorkeur alleen naar uw afspraak, indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Wacht totdat ik u kom halen
 • Houdt zoveel als mogelijk 1.5 meter afstand tot elkaar en mij.
 • Ga direct na de behandeling weer naar buiten
 • Neem de hygiëneregels van het RIVM in acht

Wat kunt u van mij verwachten:

 • Dezelfde professionaliteit en aandacht zoals altijd.
 • In de behandelkamer hou ik me aan de richtlijn hygiëne van de NVvP. Daarnaast heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
 • Ik maak zo nodig gebruik van beschermingsmiddelen zoals bril, handschoenen en mondmasker.
 • Afspraken en behandelingen vinden plaats in een aangepaste behandelruimte. Deze wordt na iedere klant gedesinfecteerd.
 • Ik schud geen handen, wel krijgt u een hartelijk welkom met een lach op het gezicht.
 • Mocht u binnen 24 uur uw afspraak annuleren omdat u verkouden bent geworden of andere klachten ervaart die op besmetting met het coronavirus kunnen duiden, dan wordt uw afspraak niet in rekening gebracht. U mag dan ook niet binnen 14 dagen bij mij in de praktijk komen.

Spreekuurlokaties:

Stationsplein is zoals u gewend bent geopend.

Haringvlietstraat | De Merwelanden-Passage is ook weer voor jong en minder jong toegankelijk. Wat op deze plaats fijn is, is dat ten tijde van corona de renovatie door heeft kunnen gaan en dat per 1 juli de deuren open konden. De Passage heeft een eigen entree.

Koningstraat | Dubbelmonde is stapsgewijs alles aan het normaliseren. Eerst voor de bewoners en hun bezoekers en daarna voor mensen van buitenaf.
Naar verwachting kan ik vanaf 1 augustus weer mensen van buitenaf (dus ook de bewoners van de aanleunwoningen) ontvangen.

Mocht bovenstaande vragen oproepen dan mag u natuurlijk contact opnemen voor nadere toelichting.

 

 

wash your hands_www.pexels.com