ALGEMENE VOORWAARDEN PODOTHERAPIE SONJA

Artikel 1 Toepasselijkheid
– Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek.
– Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Betaling
– Alle diensten en leveringen worden, indien mogelijk, direct bij de zorgverzekering gedeclareerd, tenzij van tevoren duidelijk anders afgesproken is.
Wanneer de zorgverzekeraar niet het volledige factuurbedrag vergoed, ontvangt patiënt een restfactuur van de podotherapeut. Patient wordt zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur. Voorkeur van betaling is per PIN direct bij ontvangst van de factuur.  
– Als diensten en leveringen niet rechtstreeks ingediend kunnen worden bij de zorgverzekering, vindt betaling plaats per PIN waarna patiënt een factuur ontvangt. 
– Bij eventuele betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. 
– Indien patiënt in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.  
–  Patient kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren patiënt dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met de zorgverzekering.

Artikel 3 Annulering
– Gemaakte afspraken (mondeling, per mail of telefonisch) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen. Afmelden kan via contact@podotherapiesonja.nl of 06-5179 3795 (spreek een bericht in als u de voicemail krijgt).

Artikel 4 Te laat op afspraak
– Is patiënt door omstandigheden te laat op de afspraak, dan zal in de meeste gevallen een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. Indien het spreekuur het toelaat, dan probeert de podotherapeut de patiënt alsnog te behandelen. De podotherapeut bepaalt wat mogelijk is.
– Bent u als patiënt op tijd, dan hoeft u zich niet te melden. Bent u te laat, dan graag melden dat u er bent (klop op de deur en wacht tot u contact heeft met de podotherapeut).

Artikel 5 Annuleren van opdracht therapeutisch hulpmiddel
– Patient is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden.
Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij patiënt akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, slippers en sandalen op maat,  ortheses of nagelbeugels, is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

Artikel 6 Garantie
– De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar haar beste kunnen. De zolen, slippers en sandalen, nagelbeugels of ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.  Aanpassingen aan zolen, slippers/sandalen en ortheses binnen 2maanden na levering (of tot na de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Artikel 7 Klachtenregeling
– Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met behandelend podotherapeut besproken te worden en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Artikel 8 Tarievenlijst
– De tarieven zijn terug te vinden in de praktijk.

Scroll naar boven

Kan ik u helpen?

Bel direct met Sonja.

Voicemail? Graag uw naam en telefoonnummer.
Of stuur een Whatsapp.